องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ ในงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด \"ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร\" ภายในงานมีการประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่ และการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ \r\n\r\n"