เข้าชมสวนพร้อมถ่ายภาพประทับใจกับซุ้มแห่งความรัก

27 September 2564

"สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เข้าชมสวนพร้อมถ่ายภาพประทับใจกับซุ้มแห่งความรัก ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้ "