เชิญชวนมาร่วมถ่ายภาพแห่งความสำเร็จ

23 September 2564

"องค์การสวนพฤกาศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตมหาวิยาลัยแม่โจ้ เชิญชวนมาร่วมถ่ายภาพแห่งความสำเร็จ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 "