อ.ส.พ. ถวายใบโพธิ์ทองเป็นพระราชกุศล

27 September 2564

"  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้จัดแห่ขบวนถวายใบโพธิ์ทองที่ได้รับประดับทำบุญจากนักท่องเที่ยว เมื่อในงาน Botanic festival 2017 นำไปถวายเพื่อหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแม่แมะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมถวายใบโพธิ์ทองประดับทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน "