สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศตส.ทส.)

27 September 2564

"เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศตส.ทส.) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง โดยการแจกน้ำดื่มร่วมกับกรมอุทยานฯ และคัดแยกขยะร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม "