จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10

27 September 2564

" วันที่ 13 มีนาคม 2560 นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน ร่วมงานวันช้างไทย ครั้งที่ 18 โอกาสนี้ได้ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ณ ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ \r\n\r\n\r\n"