สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 บุคลากร สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศตส.ทส.) โดยการแจกน้ำดื่มและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง "