ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่

27 September 2564

"เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 คณะบุคลากร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมขบวนพิธีสระเกล้า ดำหัว ขอพรปีใหม่ นายประวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ "