เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ

27 September 2564

" เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม2560 คณะอาจารย์ จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพฯ จำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมการรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกิตติพงษ์ เกิดสว่าง พนักงานวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ และนำชมสวนฯ "