อ.ส.พ. แจ้งปิดชั่วคราว Canopy Walks ช่วงฤดูฝน

23 September 2564

"องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ขอแจ้งการปิดเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walks) ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 สิงหาคม 2560 เนื่องด้วยเป็นช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และทำการตรวจสอบบำรุงรักษาโครงสร้าง พร้อมกับปรับปรุงระบบและภูมิทัศน์ ทั้งนี้ หากเส้นทางพร้อมเปิดให้บริการจะขอแจ้งให้ทราบต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทร.0-5384-1234 และ www.qsbg.org \r\n\r\n\r\n"