อ.ส.พ.ร่วมแถลงข่าววันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560

23 September 2564

" วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น ปลุกพลังคนไทยให้ความสำคัญกับธรรมชาติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก Connecting People to Nature : I’ m With Nature “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ "