พลโทหญิง บุญรักษา นาควานิช พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 พลโทหญิง บุญรักษา นาควานิช พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวน \r\n\r\n\r\n"