กิจกรรมปั่นชมสวนของแม่ Bike to The Garden

23 September 2564

"วันที่ 25 มิถุนายน 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานชมสวนของแม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โดยมีจุดปล่อยตัว ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังเส้นชัยภายใน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน กว่า 800 คัน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก อีกทั้ง ภายในงาน มีกิจกรรมดนตรีในสวนและแจกเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Bike to The Garden (ปั่นชมสวนของแม่) 2017 หรือโทรศัพท์ 08-9435-5256"