นำผู้สูงอายุในโครงการโรงเรียนหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้สูงอายุในโครงการโรงเรียนหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ "