เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดม นายอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทีมงานส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ "