เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ดร.วีระชัย ณ นคร อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำคณะจากสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัม เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีทีมงานส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ "