เพ้นท์กระถางรักษ์สิ่งแวดล้อม

27 September 2564

"วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ เชียงใหม่ จำนวน 20 คน ร่วมทำกิจกรรมเพ้นท์กระถางรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "