พลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม พร้อมคณะ จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช

27 September 2564

"  มื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 พลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม พร้อมคณะ จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชภายใน กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทีมงานส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชม "