โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.ชร ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย เข้าเยี่ยมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช

23 September 2564

"  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.ชร ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย เข้าเยี่ยมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทีมงานส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ "