ประลองความจำเรียนรู้พรรณไม้ กับ Game Application “BotanyMatch”

27 September 2564

" นายภราดร หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัว Game Application ใหม่ล่าสุด “BotanyMatch” เกมส์ประลองความจำเรียนรู้พรรณไม้ เปิดการ์ด จับคู่พรรณไม้แสนสนุกสำหรับเยาวชน เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินและประเทืองปัญญา พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด BotanyMatch Application ได้ฟรี ทั้งระบบ iOS และ Android ทาง App Store และ Google Play หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1150 และ www.qsbg.org \r\n "