องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ฟรี

23 September 2564

"เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเทิดพระเกียรติฯ เปิดให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวภายในสวนแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน และพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจีพร้อมกับสูดอากาศที่บริสุทธิ์ บนยอดดอย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทร.053-841234 และ Facebook: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ "