องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

23 September 2564

"วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นขี้เหล็กบ้าน แคนา ยางนา มะเกี๋ยง อินทนิลน้ำ พะยูง ขนุน จำนวน 1,500 ต้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ ป่าชุมชนบ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ "