อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายใน กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

27 September 2564

"  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นางเมกาวาตี ซูการ์โนปูตรี อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายใน กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี และดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชม "