กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

23 September 2564

"วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,400 ต้น บนพื้นที่ 12 ไร่ ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่ง ชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "