แจกกล้าดอกดาวเรือง “น้อมใจภักดิ์ ถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9”

23 September 2564

"ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดโครงการ “น้อมใจภักดิ์ ถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9” ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีการสอนวิธีการเตรียมดิน วิธีการปลูกและแจกกล้าดอกดาวเรืองให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 9,999 ต้น ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันถวายสักการะและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ประดับตกแต่งบริเวณสถานที่ต่างๆ ตลอดจนบ้านเรือนของประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ส่วนธุรกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทร. 053841070, 0-5384-1234 และ Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ "