กิจกรรมเพ้นท์กระถาง

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบวกค้าง จำนวน 68 คน ทำกิจกรรมเพ้นท์กระถาง บริเวณร้านขายต้นไม้ ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจก. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "