องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดประชุม “แนวทางความร่วมมือสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย”

23 September 2564

"องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม “แนวทางความร่วมมือสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ซึ่งมีผู้แทนจากสวนพฤกษศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม 26 สวน จาก 11 หน่วยงาน อาทิ สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สวนพฤกษศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัย สวนสมุนไพรสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และสวนพฤกษศาสตร์ภาคเอกชน มูลนิธิสวนหลวง ร.9 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนภาคเอกชน ได้แก่ สวนนงนุช สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล และสวนพฤกษชาติภูเก็ต ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรักษ์พืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ การศึกษาวิจัย และการปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของประเทศต่อไป "