เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "