กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “รักษ์โลกด้วยใจรัก” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 โดยแจกต้นเหลืองอินเดีย เมล็ดพันธุ์พืชและกดไลค์แฟนเพจ พร้อมรับของที่ระลึก ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวน ณ อาคาร Canopy Walks ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่"