ขอเชิญบุคลากร อ.ส.พ. ร่วมพิธี “รวมพลังบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

23 September 2564

"ขอเชิญบุคลากร อ.ส.พ. ทุกท่าน เข้าร่วมพิธี “รวมพลังบุญ ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป และเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "