เชิญผู้สนใจ อบรมถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพืช ฟรี

23 September 2564

" วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ ร่วมอบรมถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ ฟรี ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิศาล น้ำค้าง ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี 2555 บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพให้ได้ภาพถ่ายพรรณไม้ที่มีความงามเชิงศิลป์ และส่งเสริมการถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รับจำนวนจำจัดเพียง 50 คน ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานเผยแพร่ความรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 093 – 1300671 หรือ www.qsbg.org "