แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ชวนท้าลมหนาวในแดนผู้กล้า ชมพฤกษาบนภูสูง ในงาน "ห่มหมอกกอดหนาว ดูดาวบนภู" ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก

23 September 2564

"วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดร.จรัญ มากน้อย รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นข่าว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ชวนท้าลมหนาวในแดนผู้กล้า ชมพฤกษาบนภูสูง ในงาน \"ห่มหมอกกอดหนาว ดูดาวบนภู\" ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว โอกาสนี้ ได้แนะนำนางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นโฆษกองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คนใหม่ ต่อสื่อมวลชนอีกด้วย ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ"