องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับงานด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน"

23 September 2564

"ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการ \"องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับงานด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน\" ภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ \"ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น\" ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี "