องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

23 September 2564

"  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ “รู้รักษ์กล้วยไม้ถวายพ่อ” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ เรือนกล้วยไม้ไทย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่ พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟู ป่าไม้เป็นแนวทางหลักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายของกล้วยไม้ไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภายในงานมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และนิทรรศการด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ตลอดจนกิจกรรมการสาธิตการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ การผสมเกสรกล้วยไม้ และการนำกล้วยไม้ออกจากขวดโดยชุมชนบ้านปงไคร้ รวมถึงการเสวนาวิชาการเรื่อง “กล้วยไม้ไทยอนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน” โดยชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยไม้ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ รวมถึงการมอบกล้วยไม้ให้แก่ชุมชนและประชาชนผู้สนใจ จำนวน 999 ต้น ภายในงานอีกด้วย กิจกรรม “รู้รักษ์กล้วยไม้ถวายพ่อ” จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 4 – 22 ธันวาคม 2560 และโอกาสนี้วันที่ 5 ธันวาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะเปิดให้เข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทร.053-841234 "