องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “โภชนศาสตร์ของดอกไม้กินได้วงศ์ขิงข่า”

27 September 2564

"  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. รัชชุพร สุขสถาน และ นายวิทยา ปองอมรกุล นักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “โภชนศาสตร์ของดอกไม้กินได้วงศ์ขิงข่า” ร่วมกับ ดร. สรณะ สมโน และ ดร.วิลาวัลย์ คำปวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรม นักเขียนพบผู้อ่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาคมภาคเหนือ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ได้นำหนังสือที่เรียบเรียงและผลิตโดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ไปร่วมกิจกรรม และจัดจำหน่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และบทบาทขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้กับประชาชนอีกด้วย "