ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าปรึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านธุรกิจ กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ขององค์การสวนสัตว์

23 September 2564

"วันที่ 10 เมษายน 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าปรึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านธุรกิจ กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ขององค์การสวนสัตว์ พร้อมทั้งหารือแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับ องค์การสวนสัตว์ โดยมีนางสาวชัชชลัยย์ ยุ่นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ "