สวนพฤกษศาสตร์ฯ รับมอบ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ” เป็นแห่งแรก

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานส่งมอบห้องน้ำตามโครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวขอบคุณ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นการส่งมอบห้องน้ำเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากมีการส่งมอบ สุขา สุขใจแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นดอนญ่าควีนสิริกิติ์และทาสีใหม่ให้เก้าอี้ภายในบริเวณหน้า Canopy Walks โดยการนำของคุณติ๊ก เจษฏาภรณ์ ผลดี และกลุ่มจิตอาสาจากบริษัท คิง เพาเวอร์"