อ.ส.พ.ร่วมงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกิจกรรมภายในงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน \"ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด” โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญทอดผ้าป่าของสถานประกอบกิจการ การบริจาคแรงงานคนละ 9 บาท เพื่อช่วยกิจกรรมของกาชาดเชียงใหม่ และพิธีมอบเกียรติบัตร พนักงานดีเด่น และบริการตัดผมฟรี ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม ตำบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ "