อ.ส.พ.ร่วมกับชุมชุน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นำกล้วยไม้เพชรหึงคืนสู่ถิ่น

23 September 2564

" วันนี้เวลา 09.30 น. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม อนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ กล้วยไม้เพชรหึง จัดโดย สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์สาขาในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและฟื้นฟูทรัพยากรพรรณพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกล้วยไม้เพชรหึง เป็นพืชที่ถูกคุกคามและมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในสภาพป่าธรรมชาติ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “การนำพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คืนสู่ถิ่น” โดยนายฉัตรทอง เจือจันทร์ หัวหน้าส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จากนั้นได้ร่วมกันนำกล้วยไม้เพชรหึงจำนวน 100 ต้น คืนสู่ถิ่นภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้นำชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานราชการจาก บ้านหมั่นแสวง บ้านชำนาญจุ้ย บ้านนุชเทียน บ้านเทิดชาติ บ้านรักชาติ บ้านร่มเกล้า บ้านสงบสุข ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว สถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า ด่านตรวจสุรพลและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดฯ (กรมป่าไม้ 1) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล้วยไม้เพชรหึง เป็นกล้วยไม้ที่มีลำต้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย และหมู่เกาะตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ในประเทศไทยพบอยู่ตามธรรมชาติในป่าของจังหวัดพิษณุโลก เลย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง และ นราธิวาส ชื่อที่เรียกในประเทศไทยคือ ว่านเพชรหึง ว่านหางช้าง ว่านงูเหลือม กล้วยกา เอื้องพร้าว เป็นต้น ในภาษาอังกฤษเรียก Leopard Flower เหตุที่คนไทยส่วนใหญ่ในอดีตเรียกเพชรหึงว่าว่านนั้น เพราะเพชรหึงมีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง อาทิ ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ เป็นยาบำรุงกำลัง ช่วยขับลมในลำไส้ เป็นยาเย็นช่วยถอนพิษ แก้อาการอักเสบ ช่วยแก้พิษตะขาบ และพิษแมงป่องต่อย รักษาอาการผื่นคันมีน้ำเหลือง เป็นต้น ลำต้น อาจสูงถึงกว่า 3 เมตร มีข้อตามลำต้นห่าง กันประมาณ 4 เซนติเมตร ลำต้นแก่มีสีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นอาจถึง 5 เซนติเมตร แตกหน่อออกทางด้านข้าง ใบ เป็นชนิดใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันบนลำต้น ใบกว้างราว 3 เซนติเมตร ยาวราว 60 เซนติเมตร ใบอ่อน โค้งลงด้านล่าง ใบเมื่อแก่จัดจะร่วงหลุดไปจากลำต้นทิ้งรอยแผลเป็นไว้เป็นระยะๆ ที่มองคล้ายข้อบนลำต้นนั่นเอง ดอก ออกราวเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม โดยดอกจะทยอยบานติดต่อกันนานถึง 3 เดือน ช่อดอกมีทั้งชนิดช่อตั้งและช่อห้อย แต่ละช่ออาจยาวได้ 1.5 ถึง 2 เมตร ก้านดอกยาว 15-30 เซนติเมตร แต่ละดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 3 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน มีรังไข่อยู่ 3 ห้อง เพชรหึงออกดอกตามบริเวณยอด ครั้งละ 2-3 ช่อ กลีบดอกสีเหลือง มีจุดประสีแดงเข้ม ผล ผลมี 3 พู รูปร่างยาว เมื่อผลแก่จะแตกออกเป็น 3 กลีบ มีเมล็ดสีดำขนาดเล็กอยู่มากมายปลิวไปตามลม "