อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2561

23 September 2564

"ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม BB 202 โรงแรมเซ็นธารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร"