องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

23 September 2564

" วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น รวมทั้งปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ป่าธรรมชาติ จำนวน 1,000 ต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวน 77 พรรษา ภายใน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "