ขอเชิญบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และประชาชนทั่วไป

28 January 2563

"ขอเชิญบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถงอาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "