บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

23 September 2564

"วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ พร้อมด้วยบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ "