รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมลงนาม MOU โครงการ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จังหวัดเชียงใหม่

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมลงนาม MOU โครงการ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ( สพร. ) และภาคีเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ลงนาม MOU สนับสนุนการจัดงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมชม\" Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ \" และ นิทรรศการเรียงความประเทศไทย โดย “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” เป็นการสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้แบบใหม่สู่เด็กและเยาวชนด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิด พร้อมกระตุ้นท้องถิ่นร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถเข้าชม “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. - 17:00 น. เปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์และวันอังคาร) ณ หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "