แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020

23 September 2564

"วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสุโขทัย 1-2 ชั้น 1 โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 จัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว ซึ่งงานประชุมดังกล่าวเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ที่จะมาจัดในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 - 3,000 คน จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้รับการบรรจุลงในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้เข้าร่วมประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย "