พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หรือมิวเซียมสยาม พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

23 September 2564

"วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสมควร สุขเอี่ยม หัวหน้าส่วนจัดแสดง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หรือมิวเซียมสยาม พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ และกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "