กิจกรรมวิ่ง (Pongyaeng Trail 2018) จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

23 September 2564

"ด้วยในวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561 ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมวิ่ง (Pongyaeng Trail 2018) จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส"