มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ

23 September 2564

"เมื่ออาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ดร.จรัญ มากน้อย หัวหน้าสวนพฤกษศาสาตร์ บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ นายคงเดช บุญช่วย ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สวนพฤกศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก และ ด.ญ.บุญฑริกา บุญช่วย (บุตรสาว) ที่ทำความดีในการเก็บสร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท คิดเป็นมูลค่า 60,000 บาท นำส่งคืนเจ้าของ ภายในบริเวณงาน “ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู” ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในขณะที่เก็บได้เจ้าของทรัพย์สินยังไม่ทราบว่าทรัพย์สินของตนได้สูญหายไป และโอกาสนี้ ผู้อำนวยการองค์ฯ จึงได้มอบทุนการศึกษาส่วนตัวให้แก่ ด.ญ.บุณฑริกา บุญช่วย จำนวน 1,000 บาท และ นายวรวิทย์ ชนะไพริน หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ได้มอบทุนการศึกษาส่วนตัว จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นแบบอย่างและยกย่องผู้กระทำความดีโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวชื่นชม ดร.จรัญ มากน้อย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ ที่สามารถนำพาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งยกย่อง นายคงเดช บุญช่วย และ ด.ญ.บุญฑริกา บุญช่วย ที่ทำความดีเก็บสร้อยคอทองคำได้และนำส่งคืนเจ้าของ ถือเป็นบุคลากรที่ดีของ อ.ส.พ. เห็นควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ "