พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อ.ส.พ. แจ้งปิดการให้บริการทุกวันจันทร์

23 September 2564

"พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ขอแจ้งปิดการให้บริการในทุกวันจันทร์ ตามหลักสากลทั่วไปที่ได้รับการยอมรับในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อ.ส.พ. ได้ทำการตรวจเช็คระบบและซ่อมแซมนิทรรศการให้เกิดความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5384-1234 ต่อ 4209 และ Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ "