การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ริม

23 September 2564

"วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับ และกล่าวแนะนำองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และบทบาทพันธกิจสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แก่นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริมและผู้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ริม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอแม่ริม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอแม่ริมทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำอำเภอแม่ริมทุกแห่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง จำนวน 75 คน ในโอกาสจัดประชุมสัญจร ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยสวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้มอบกล้วยไม้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันดูแลอนุรักษ์อีกด้วย "